Vanwege de Corona-pandemie zijn vrijwel alle quilt-evenementen komen te vervallen. Zodra ze weer worden hervat, melden wij dat hier

2021

JANUARI

FEBRUARI

MAART

APRIL

MEI

JUNI

Warmond

Nog onder Corona-voorbehoud: op zondag 20 juni is van 11.00 tot 16.00 uur in de open lucht de textielmarkt van Warmond, bij het Oude Raadhuis.

JULI

AUGUSTUS

SEPTEMBER

OKTOBER

NOVEMBER

DECEMBER